זכויות כספיות בביטוח לאומי של סטודנטים עם ADHD

זכויות כספיות בביטוח לאומי של סטודנטים עם ADHD

זכויות כספיות בביטוח לאומי

של סטודנטים עם הפרעת קשב 

וסטודנטים עם מוגבלויות

עו'ד סיגל באואר דקל

צעיר עם הפרעת קשב, נרשמת ללימודים גבוהים ? כל הכבוד !!
אתה זקוק לסיוע במהלך הלימודים? הביטוח הלאומי יכול להגיש לך סיוע זה.
 
הביטוח הלאומי מכיר בהפרעת קשב כליקוי גופני, כמובנו בחוק, ומעניק במקרים המתאימים סיוע כספי משמעותי לסטודנטים עם הפרעת קשב, הכולל שכר לימוד,
שכר דירה, קצבת מחייה, הוצאות נסיעה, שיעורים פרטיים ועוד. הרציונל שעומד מאחורי הכרה זו הנו, עידוד צעירים עם קשיים רפואיים, כמו הפרעת קשב,
להגיע ללימודים גבוהים, לרכוש מקצוע ולהשתלב בצורה מיטבית בשוק העבודה כאזרח עצמאי.
בבואו להגדיר את שיעור הנכות, בודק הביטוח הלאומי את מכלול הקשיים הרפואיים, כגון ליקוי שמיעה, קשיים אורטופדים, קשיים רגשיים ועוד,
וכך נקבעת נכותו המשוקללת של הצעיר. מי שהוכרה לו נכות בשיעור של 20% לפחות - זכאי לבקש סל שיקום. כמו במקרים רבים, צעירים וסטודנטים רבים אינם
מודעים לזכויותיהם או אינם יודעים מהי הדרך המיטבית לממשן.
 
 
 
> תהליך הגשת התביעה:
 
א. טפסים
חשוב למלא את הטפסים המתאימים באופן נכון וכולל, להדגיש את החשוב ולצרף את כל המסמכים והאבחונים הרפואיים הרלוונטיים.
הגשת תביעה באופן מיטבי, יכולה להגדיל משמעותית את סיכויי הסטודנט לקבלת סיוע כספי.
 
ב. האבחונים הרלבנטיים
חשוב מאוד לצרף אבחון מלא של הפרעת קשב – אבחון המתבצע על ידי פסיכיאטר או נוירולוג מומחים להפרעת קשב הנמשך פרק זמן סביר, 45-60 דקות לפחות.
בשונה מן האבחון הרפואי, אבחון דידקטי, פסיכו דידקטי או אבחון מת"ל – אינם אבחונים של הפרעת קשב.
 
ג. ועדה רפואית
לאחר הגשת התביעה, יזומן הסטודנט לוועדה רפואית. הוועדה מורכבת מהמומחים הרפואיים הרלוונטיים לתביעה, נוירולוג ו\או פסיכיאטר ו/או מומחה אחר.
ד. החלטת הועדה הרפואית
לאחר כשבועיים תישלח בדואר החלטתה של הוועדה באשר לשיעור הנכות. יש לבחון את ההחלטה ובמקרים המתאימים להגיש ערר.
 
> סל שיקום:
למה כדאי לטרוח להגיש תביעה? סל השיקום לבעלי נכויות נמוכות כולל
1.  קצבה חודשית – 2,200 ₪ בחודש
הקצבה ניתנת בחודשי הלימודים ובחופשת הבחינות, למי שלומד 20 שעות לימוד בשבוע לפחות.
2.  החזר שכר דירה עד 1,200 ₪ בחודש
במידה שהסטודנט העתיק את מגוריו ממקום מגוריו הקבוע למקום מגורים סמוך ללימודים ושהמרחק ביניהם הוא 40 ק"מ לפחות.
 3. החזר שכר לימוד עד 13,000 ₪ בשנה
4.  החזר תשלום עבור ציוד לימודי עד 900 ₪ בשנה
עבור ספרים וציוד לימודי מתכלה.
5 . שיעורי עזר
ההיקף נקבע בהתאם למערכת השעות ועד 25% מהיקף שעות הלימוד הפרונטאליות.
6. הוצאות נסיעה
על פי תעריפי תחבורה ציבורית/ק"מ – לפי הנמוך מבין השניים.
7.  מחשב נייד/נייח
ניתן ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי
8.  שימו לב! תחולה ממועד הגשת התביעה
סל השיקום יכול להינתן עד שנה אחורה ממועד הגשת תביעת השיקום.
 
>סטודנטים מספרים:
 
אמא לסטודנט: כדאי להגיש את התביעה מוקדם ככל הניתן, עדיף לפני תחילת הלימודים.
'בעקבות הפרויקט שיזמה עו'ד סיגל באואר דקל בשירות ייעוץ לאזרח בכפר סבא, פניתי אליה לשם קבלת הדרכה בהגשת תביעה לביטוח הלאומי עבור בני הסטודנט.
הודות ליעוץ היסודי והמקצועי, התמיכה והעזרה, עבר בני את כל שלבי הוועדות, ואושרה לבני השתתפות בשכר הלימוד, אך למרבה הצער חלקית בלבד,
מאחר והוא לקראת סיום לימודיו. חשוב לידע את הסטודנטים לפעול מוקדם ככל האפשר עוד טרם תחילת לימודיהם.
ברצוני לציין כי הפעלת המיזם עושה חסד גדול לכל אותם סטודנטים הזכאים לסיוע מהמדינה אך זו לא מנדבת מידע ובכך נמנע מהם שיקום'.

סטודנט לרפואה: אפשר ורצוי להגיש ערר במקרה הצורך
גונן, סטודנט שנה ג' ללימודי רפואה דחופה: 'החלטתי לנסות ולהגיש תביעה לבד. הגשתי את הטפסים וקיבלתי 10%. עו'ד סיגל הגישה בשמי ערר,
הגיעה איתי לועדה לעררים וקיבלתי 43% נכות. הגשנו את הבקשה לשיקום והשיקום אושר לי שנה רטרואקטיבית'.
 
> דברי סיום: 
מעבר לזכויות הכספיות של סטודנטים עם הפרעת קשב, מדובר בצעירים עם קשיים, הבוחנים את דרכם בחיים או כאלה שבחרו כבר ונאלצים
להתמודד עם הקשיים הכרוכים בלימודים עבורם. סל השיקום נועד לעודדם ללמוד, לעבוד ולהתפרנס.
סל השיקום נועד לתת להם את הריפוד הנדרש בתקופת הלימודים, כדי שהם יוכלו להשקיע את כל הזמן הדרוש להם ללמידה, מבלי לדאוג לפרנסתם במהלך הלימודים.
אין ספק כי הסיוע הנדיב הזה משפיע על מערכת השיקולים של הצעיר בבואו לקבל החלטות באשר לעתידו המקצועי.
תהליך מבורך זה יוביל בהכרח לשילובם של צעירים עם קשיים כמו הפרעת קשב במעגלי הלימודים והעבודה, ובעצם, יהפוך את כולנו לחברה טובה יותר,
חברה המעניקה הזדמנות לכל אזרחיה להיפך לאזרחים עצמאים, אזרחים בעלי תעסוקה התואמת את כישוריהם ואת כישרונותיהם,
אזרחים המתפרנסים ומפרנסים את משפחתם בכבוד. 
לכן, חשוב שצעירים וסטודנטים יכירו את זכויותיהם וימצו אותם בשלבים מוקדמים.
עו'ד סיגל באואר דקל