מילת המפתח ללמידה היא "אחריות"

מילת המפתח ללמידה היא "אחריות".

באימון התפקודי, (  Function Coaching )  ,

אני עובדת עם התלמיד/הסטודנט

גם על ניהול זמן, ארגון מטלות ולקיחת אחריות על עצמו.

המילה "אחריות" היא מילה מדהימה.
ראשית היא מתחילה ב-א' ומסתיימת בת',

והכוונה היא שכשמישהו לוקח אחריות,

 היא צריכה להיות כוללת מההתחלה ועד הסוף.

שנית, המילה אחריות היא מילה במשמעות מצטברת, כלומר:

"א"- הכוונה היא לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.

"אח"- לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות

 על אחי, הכוונה למעגל הקרוב אליי.

"אחר"-השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר,

והכוונה היא לכל אדם.

"אחרי"- ברגע שלקחתי אחריות על שלושת המעגלים

 הראשונים אני יכול להוביל אחרי.

"אחריו"- אמונה. יש כאלו שיגידו אלוהים,

יש כאלו שיגידו הבריאה, אנרגיה קוסמית.

ולבסוף "אחריות", שמובילה ל"חרות".

 

במילה המיוחדת  הזו יש חשיבות לסדר:

אדם אינו יכול להיות אחראי על אחר,

 לפני שהוא אחראי על עצמו,

לכן כדאי לך, הורה יקר,

להראות דוגמה אישית בניהול זמן נכון,

בהצבת גבולות, בקיום תקשורת חיובית..
כל אלה יעצימו את הילד שלך,

ויובילו גם אותו לאחריות אישית.